Rodzinny Dzień Sportu

Rodzinny Dzień Sportu

Integracja ze środowiskiem jest kluczowym priorytetem działalności szkoły. Realizując ten cel nasza placówka podejmuje wiele różnorodnych zadań, które łączą nauczycieli, rodziców, uczniów oraz innych mieszkańców Porąbki Uszewskiej. Doskonałą okazją do wspólnego działania jest cyklicznie organizowany Dzień Sportu. W tym roku szkolnym przybrał on szczególnie bogatą formę łącząc aktywność fizyczną z rekreacją. W przygotowanej przez dyrekcję, nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej ofercie znalazły się liczne rozgrywki sportowe, mecze drużynowe, sztafety, tory przeszkód. Indywidualnie uczniowie mogli zmierzyć się w konkurencjach DART, żonglerce, zawodach STRONGMAN. Wiele zabawy sprawił konkurs karaoke. Dużą atrakcją dla uczniów oraz zebranych licznie gości – rodziców, był pokaz działania wozu strażackiego, który zaprezentowali przedstawicie miejscowej OHP.

Szczególnym zainteresowaniem cieszył się również zorganizowany po raz pierwszy w naszej szkole dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem „Dębińskie Pasje’ – turniej rowerowy . Aby przystąpić do walki o cenną nagrodę – rower należało w pierwszym etapie konkursu rozwiązać test wiedzy na temat zasad ruchu drogowego oraz sposobów udzielania pierwszej pomocy. Do finału dotarło 9 uczniów, którzy mieli do pokonania trudny tor przeszkód. Szczególnego waloru integracyjnego zmaganiom dodawał fakt, że zadanie to musieli wykonać również ich rodzice. Nad prawidłowością przebiegu turnieju czuwała komisja złożona z policjantów, reprezentujących Komendę Powiatową Policji w Brzesku oraz nauczycieli naszej szkoły.

Najlepszym duetem, któremu udało się pokonać rywali i zająć pierwsze miejsce został Damian Kural oraz jego mama – pani Anna Kural. Drugie miejsce przypadło w udziale Weronice Łazarz wraz z tatą – panem Dariuszem Łazarzem Na trzecim miejscu uplasowała się Weronika Batko i jej tato – pan Paweł Batko.

O dobre samopoczucie uczestników Dnia Sportu zadbała również Rada Rodziców przygotowując grilla. Na deser zaserwowano pyszne lody.

Całość przedsięwzięcia zorganizowana została przy znacznym wsparciu finansowym Gminy Dębno. Dzięki środkom z pozyskanym funduszu profilaktycznego zakupione zostały nagrody dla zwycięzców poszczególnych konkurencji oraz poczęstunek. Organizacyjnie dużego wsparcia udzieliło także Dębińskie Centrum Kultury.

I.N.