Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski


“Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to,
aby jednakowo dobrze działo się wszystkim,
którzy razem uczą się, działają…,
żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał…,
żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się,
pilnował porządku i praworządności…
to nie tylko praca, ale i walka…
w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom
porządku i sprawiedliwoś
ci…”.

Janusz Korczak

26 i 27 września w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego. Kandydaci ubiegający się
o funkcję w samorządzie mieli okazję przedstawić swój program na wspólnym spotkaniu.
Nie zabrakło ciekawych postulatów takich jak np.: „brak prac domowych”, „nieograniczony dostęp do telefonów komórkowych na terenie szkoły” czy „większa ilość dyskotek”. Każdy z uczniów i nauczycieli
mógł oddać głos na swojego kandydata. Nad całością wyborów czuwali opiekunowie Samorządu
Uczniowskiego – panie Agnieszka, Edyta i Dominika. Na nich spoczywała odpowiedzialność za
prawidłowy przebieg i zachowanie tajności głosowania. Głosami szkolnych wyborców
Przewodniczącym Szkoły został uczeń klasy VI B – Kacper Przeklasa. Zdobył 50 głosów.
Kacprowi gratulujemy wygranej i życzymy wielu sukcesów w sprawowaniu tak zaszczytnego
stanowiska. Wszystkich uczniów klas 4-8 zapraszamy do włączenia się w działalność Samorządu
Uczniowskiego.

PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO: KACPER PRZEKLASA
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: NIKOLA PARTYKA
CZŁONKOWIE ZARZĄDU: NATALIA GURGUL I MAKSYMILIAN STOSZKO