Solidarni z Ukrainą!!!!

Solidarni z Ukrainą!!!!

 W obliczu rosyjskiej inwazji na Ukrainę cała społeczność naszej szkoły deklaruje swoją pomoc.

Solidarnie mówimy NIE przemocy.

Kierujemy dzisiaj do narodu ukraińskiego nasze serca, przyjaźń i wsparcie. Jesteśmy z Wami! 

WŁĄCZAMY SIĘ DO AKCJI POMOCOWEJ. Razem z Radą Rodziców, Szkolnym Kołem Caritas zaplanowaliśmy działania, których dokładny harmonogram przedstawi koordynator Szkolnego Koła Caritas ks. Mateusz Kic już w poniedziałek.

Pomagajmy!!!!