Spotkanie z policjantami

Spotkanie z policjantami

Dnia 5 grudnia 2018 roku, w naszej szkole odbyło się spotkanie z policjantami. W spotkaniu tym uczestniczyły klasy czwarte oraz piąta. Tematem rozmowy były: formy dyskryminacji, wykluczenie ze społeczeństwa z rożnych powodów, prawne konsekwencje sprawowanie opieki, odpowiedzialność rodzica w sprawach związanych z korzystaniem z internetu przez dzieci. Dużą cześć prelekcji zajęła pogadanka o agresywnych zachowaniach wśród uczniów, reagowaniu na agresję w grupie. Spotkanie zakończyło się przypomnieniem zasad bezpieczeństwa szczególnie
w okresie zimowym i podczas zabaw czasie ferii.