Sukces naszych uczniów w konkursie „Math Challenges”

Sukces naszych uczniów w konkursie „Math Challenges”

Pierwsze miejsce ex aequo zajęli w gminnym konkursie matematycznym „Math Challenges” Mikołaj Suchan i Katarzyna Ogiela z VIII klasy. Uczniowie z całej okolicy sprawdzali nie tylko swoje umiejętności analityczne, ale też językowe, ponieważ rywalizacja miała miejsce w języku angielskim.

Konkurs odbył się 19 lutego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łysej Górze. Jego uczestnicy musieli rozwiązywać zadania matematyczne wymagające logicznego myślenia, zarówno otwarte, jak i zamknięte. Jednak główna trudność polegała na tym, że wszystkie polecenia były po angielsku, a zatem oprócz zdolności matematycznych należało wykazać się również bardzo dobrą znajomością języka.

W rywalizacji wzięło udział czternaścioro uczniów klas siódmych i ósmych, którzy w grudniu 2019 roku zwyciężyli w etapach szkolnych. Pomimo tego, że poziom był bardzo wysoki, wśród całej grupy bezkonkurencyjni okazali się nasi reprezentanci, z którymi w czasie przygotowań do konkursu pracował pan Paweł Kmieć. Mikołajowi i Kasi, a także panu Pawłowi Kmieciowi serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych konkursach. (MS)
Foto: UG Dębno