Światowy Dzień Mycia Rąk

Światowy Dzień Mycia Rąk

Akcja Samorządu Uczniowskiego w ŚDMR

W połowie października obchodzimy Światowy Dzień Mycia Rąk. W obecnej sytuacji
epidemicznej temat ten jest bardzo aktualny i ważny dla wszystkich. Poprzez akcję plakatową
Samorząd Uczniowski przypomniał najważniejsze zasady poprawnego mycia rąk oraz 
przedstawił świat mikroorganizmów na naszych dłoniach. Uczniowie z klasy 4b włączyli się w 
tę akcję, poprzez pokaz właściwego mycia rąk i okolicznościowym zdjęciem.


Opiekunowie S U