Święto Komisji Edukacji Narodowej

Święto Komisji Edukacji Narodowej

… „Uczniem być to ważna sprawa,
i otwierać wiedzy drzwi.
Uczyć się by świat poznawać,
ślubujemy dziś!!!”…

To motto przyświecało uroczystości pasowania na ucznia, które miało miejsce w naszej szkole. Pierwszoklasiści z właściwą sobie mieszanką powagi i rezolutności zaprezentowali dyrekcji placówki, rodzicom oraz przedstawicielom Rady Rodziców wiersze, piosenki oraz tańce udowadniając, że są pełni motywacji do pracy nad zdobywaniem wiedzy, doskonaleniem umiejętności i rozwijaniem swoich talentów.

Uroczystość miała miejsce przy okazji obchodów święta Komisji Edukacji Narodowej. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego uhonorowali ten dzień występami artystycznymi, po których złożyli na ręce Pani Dyrektor okolicznościowe życzenia i podziękowania, podkreślając trud oraz poświęcenie wszystkich pracowników szkoły. (IN)