Święto Odzyskania Niepodległości

Święto Odzyskania Niepodległości

Niepodległość oczyma nastolatka

Matko Ojczyzno moja
Ty utuliłaś ramionami poranionymi przez niewolę
Do snu wiecznego
Twe dziecię które opuściło swój dom
Rodzinny
Oddali Tobie swe serca
Na ziemiach Twych poległy Twoje dzieci
Wylały krew dla Ciebie
Walcząc o Ciebie
Twą niepodległość
Po 123 latach walki i niewoli
Twe dziecię wywalczyło
Twą wolność
Pozwoliło Ci zrzucić kajdany niewoli

Filip Forgiel

Wolność nasza
Polska przez nas niedoceniana,
a dwieście dwadzieścia pięć lat temu została nam zabrana.
Biało-czerwona flaga kiedyś została przez zaborców
zerwana i z błotem zmieszana
a teraz dumnie jest zawieszana.
Przez Polaków jest obecnie różnie traktowana,
ale to nasza Ojczyzna wspaniała. Kiedyś karabin w dłonie i marsz na wojnę,
a Polacy teraz wiodą życie spokojne.
Przeze mnie Ojczyzna widziana,
jako wolność nam dana.
Obecnie flaga wisi na maszcie,
a kiedyś było na Polskę natarcie.

Bartłomiej Forgiel

Moja Niepodległość Dlaczego Ty, Polsko , kiedyś tak wspaniała, chętnie brałaś udział w tylu powstaniach? Kiedyś byłaś wzorem! Dla mnie nadal jesteś , ale dlaczego
pozwalasz mówić:,, Ja wcale nie jestem!" ,,Ja wcale nie jestem waleczna i piękna!" ,, Ja wcale nie jestem silna i wspaniała! " Tylko , że Ty jesteś , lecz tego nie widzisz.
Nie widzisz , że wszyscy - nie tylko starzy , ale też i młodzi - biorą z Ciebie przykład, choć to nie uchodzi ... I choć teraz wszyscy żyją nie w tutejszym świecie, to widzą , że ...
O, nie , mnie już tutaj nie ma, ale chcę zaistnieć , teraz moja walka... Już się przechyliła mej goryczy szalka, mam już tego dosyć, idę to pokazać. Ruszam, by jak tamci żołnierze na froncie poświadczyć mój upór, moje własne zdanie i powiedzieć: ,, Nie, ja się z tym nie zgadzam ! " Polska to kobieta , każdy to już
widzi , lecz nie każdy wierzy , a w końcu zrozumie , bo to nasza siła , która nareszcie się obudziła ! Ponad 100 lat temu nasz kraj się wyzwolił ,
i nic go nie opisze: żadne tam słowniki ani żadne lekcje. My jesteśmy Polską! Każde serce jest Nią i to każde serce, gdy cokolwiek się stanie, jest gotowe bić przestać w odpowiedzi na wezwanie! Każde to serce , które w Polskę wierzy , jest sercem prawdziwym; sercem , które nie patrzy, ile tu jest fabryk, lecz sercem... ,
które widzi ten ból , to cierpienie , te miasta , te lasy, te wsie i te pola... To jest
właśnie Polska , nikt tego nie odwoła!

Kinga Franczyk-Sowa


Polska niepodległość właśnie tak powstała!
Wojny były! Strzały były! Idą Niemcy, Rosjanie i Austriacy! Mała Polska
Na trzy Duże kraje! Małe dzieci! Duzi ludzie! Nieważne:
Czy dziewczynki! Czy chłopcy!
Czy kobiety! Czy mężczyźni! Wszyscy razem! Wszyscy razem! Polska wolna w końcu! W końcu nie ma wojen ani strzałów! I Polska Niepodległość właśnie tak powstała!

Izabela Gurgul


Dla nas
11 listopada to święto wielkie dla nas. Wiele lat temu bohaterzy dzielnie walczyli. Walczyli, aby Polska była dla nas. Wszyscy wspominamy ten dzień wspaniały, bo wolność w Polsce mamy! Dzieci i starsi!
Wam dziękujemy, bo w wolnej Ojczyźnie spokojnie żyjemy.
My wdzięczność i pamięć obiecujemy i duży bukiet kwiatów od serca darujemy.

Agnieszka Koloch


Józef Piłsudski-tekst do piosenki

W tysiąc osiemset sześćdziesiątym siódmym roku
W zaborze rosyjskim rodzi się u boku
Matki swej Marii, Józio Piłsudski
i od lat najmłodszych będzie bronił Polski.
Mama jego dba o dzieci wykształcenie
do rodzinnego dworu przyjeżdżają nauczyciele
uczą Józka małego obcych języków
rachunków, polskiego i dobrych nawyków.
Ojciec jego prowadzi inwestycje szalone,
problemy to sprowadza na całą rodzinę.
Potem wielki pożar pogrąża ich w rozpaczy
i do Wilna się wszyscy muszą przeprowadzić.
W Wilnie ten młodzieniec Józef wraz z bratem
W gimnazjum się uczy i walczy z tematem
by książki z Warszawy sprowadzić do Wilna
i tam założyć Klub o nazwie Spójnia.
W klubie się uczyli polskiej literatury
historii, patriotyzmu i naszej kultury.
to pierwsza polska biblioteka w Wilnie
nauczyła Józefa tak pracować pilnie.
Kiedy młody Józef miał siedemnaście lat
Matka jego odchodzi z tego świata.
Rok później maturę zdaje bardzo ładnie,
i na medycynę dostaje się sprawnie.
Na uniwersytecie bierze udział w rozruchu
demonstracji i działaniach w niepodległości duchu.
Aresztowany za to pod zamachu zarzutem
że brał udział w spisku na cara Rosji życie.
Zesłany na pięć lat na Syberii ziemie,
próbował stamtąd uciec wraz ze skazańcami.
Pobity przez żołnierzy dwa przednie żeby zgubił,
które potem słynnym wąsem wizerunek chlubił.
W tysiąc osiemset dziewięćdziesiątym drugim roku wraca
Józef do Wilna, bo tam jego praca.
Wstępuje do ruchu, w czasopismach działa,
by władza rosyjska w Polsce sił nie miała.
Tak przez lata całe Piłsudski toczy boje,
by to co polskie, mógł nazywać swoje.
W tysiąc dziewięćset dwunastym roku
komendantem zostaje Strzeleckich Związków.
Dwa lata później gdy wojna wybucha,
Całe wojsko polskie Józefa tylko słucha.
W tysiąc dziewięćset osiemnastym roku
Piłsudski zostaje Naczelnikiem Polski.
Od tego czasu kraj nasz odradza się na nowo
i niepodległość teraz to jest ważne słowo.
Sto dwadzieścia trzy lata zaborów i męki,
aż szable Piłsudski wziął do swojej ręki.
Uniósł ją i wąs poprawił na twarzy
i każdy Polak wie już, że ma o czym marzył.
Polska niepodległa, Polska naszym krajem
Wolna od zaborców, pachnąca majem.
Tu góry i lasy, jeziora i morze
Gdynia, Zakopane i pachnące zboże.
Piłsudski walczył, a Ty swą polskością
zastanów się co możesz zrobić z tą wolnością.

Grzegorz Gurgul
Magdalena Olchawa
Nikola Sołtys