Szkolny Dzień Kariery

Szkolny Dzień Kariery
13 maja w naszej szkole odbył się Szkolny Dzień Kariery. W tym dniu, na sali gimnastycznej, przybyli przedstawiciele okolicznych szkół ponadpodstawowych, zaprezentowali swą ofertę edukacyjną. W prezentacji uczestniczyło IV LO z Tarnowa, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych
z Wojnicza, Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika z Brzeska oraz 
Technikum im Józefa Piłsudskiego z Brzeska. Uczniowie naszej szkoły obejrzeli przygotowane prezentacje poszczególnych szkół, które prezentowali przybyli uczniowie oraz ich opiekunowie. W indywidualnych rozmowach uczniowie dokładniej pytali o realia panujące w szkołach średnich. Na Szkolny Dzień Kariery przybyli również nasi absolwenci, którzy bardzo ciekawie opowiadali
o rekrutacji i pierwszych krokach w nowej szkole. Dzielili się aktywnie
swym doświadczeniem z uczniami klasy ósmej, przed którymi już wkrótce wybór przyszłej drogi edukacyjnej.
 
Życzymy dobrych wyborów i prezentujemy jeszcze raz materiały poszczególnych szkół.

/Opiekunowie SU/