Warsztaty międzyszkolne

Warsztaty międzyszkolne

W nowym semestrze zachęcam chętnych uczniów do konkursów czy warsztatów z biologii i chemii. Proponowane zmagania:

Warsztaty międzyszkolne: Potyczki z solami – rozwiązywanie zadań

Czas: 5 lutego godzina 1355 – 1520

Miejsce: PSP w Porąbce Uszewskiej

Warsztaty: Dzień Wielorybów

Czas: 15 lutego godzina 1345 – 1520

Miejsce: PSP w Porąbce Uszewskiej

Warsztaty: Debata o wodzie

Czas: 22marca godzina 1345 – 1520

Miejsce: PSP w Porąbce Uszewskiej

Konkurs Międzyszkolny:

Bioróżnorodność polskich gatunków

Czas: 21 maja 1345 – 1520

Miejsce: PSP w Łoniowej

Nie zapominajcie o konkursie Szkolny Mistrz Biologii i Szkolny Mistrz Chemii, przewidziane na początek czerwca.

E.D.