Warsztaty z profilaktyki pt.”Magiczne kryształy”

W naszej szkole, 20 i 21 lutego odbyły się spotkania z zakresu profilaktyki. Były one adresowane do uczniów klas czwartych, piątej
i szóstej. Tematyka dla klas czwartych dotyczyła zagadnień związanych
z odpowiedzialnym korzystaniem z mediów (telewizji , komputera) a także kwestii naśladownictwa negatywnych wzorców zachowań np. agresji. Program „Magiczne Kryształy”został oparty na bajce Agnieszki Grzelak pt. „Magiczne Kryształy”.

Klasy piąte i szóste wzięły udział w programie z zakresu profilaktyki alkoholowej autorstwa Krzysztofa Wojcieszka. Ma o n charakter uprzedzający , jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu i towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowaniu postawy abstynencji.