Wielka Koniunkcja Jowisza z Saturnem

Wielka Koniunkcja Jowisza z Saturnem

21 grudnia 2020 nastąpi unikatowe zjawisko astronomiczne: koniunkcja Jowisza z Saturnem. Będzie to największe zbliżenie tych planet do siebie, w rzucie na sferę niebieską, jakie obserwowano od roku 1623(!).

W imieniu Prof. Jarosława Włodarczyka i grupy Narodowych Koordynatorów Edukacji Astronomicznej serdecznie zapraszam Nauczycieli, Rodziców i Uczniów do obserwacji tego wydarzenia
i podzielenia się wynikami obserwacji, które przeprowadzamy
w ramach eksperymentu astronomiczno-percepcyjnego.

Jak znaleźć Saturna i Jowisza na niebie?

Obie planety widoczne będą krótko po zachodzie Słońca jako jasne punkty nad południowo-zachodnim horyzontem. Można do tego celu użyć także aplikacji na smartfon, która pokaże wygląd nieba w danym miejscu i czasie (np. Stellarium), albo „podpisze” obiekty widoczne na niebie, gdy skierujemy w ich stronę smartfon (np. SkyView).
Zależy nam na obserwacjach wykonanych nieuzbrojonym, czyli gołym okiem, bez wcześniejszego sprawdzania, jakiej odległości kątowej między planetami w danym dniu należy się spodziewać. Wyniki zaraportowanych obserwacji mogą zostać wykorzystane w dalszej pracy naukowej. Wiążą się
z tym ściśle, po pierwsze, proponowany okres obserwacji, od 11 do 28 grudnia; po drugie, ich charakter: należy jedynie stwierdzić, czy danego wieczoru widoczne są dwa punkty świetlne czy jeden. Raport powinien mieć postać wypełnionej karty obserwacji. Należy wypełnić całą kartę, nawet jeśli w danym dniu nie udało się wykonać obserwacji z powodu złej pogody lub innych przyczyn. W takiej sytuacji, w kolumnie nr 5 w odpowiednim wierszu należy wpisać „brak obserwacji”.

Po wypełnieniu całej karty pracy należy ją odesłać e-mailem jako załącznik na adres jaroslawwlodarczyk@wp.pl  
W tytule e-maila napiszmy „Koniunkcja Jowisza z Saturnem”. Ostatecznym terminem odesłania raportu będzie 5 stycznia 2021, choć oczywiście można go przesłać zaraz po zakończeniu ostatniej obserwacji. Ważne, aby nie zwlekać z przesłaniem raportu, tak aby dalsze prace nad zgromadzonym materiałem mogły postępować bez niepotrzebnej zwłoki.
/Co, jeśli nie mam komputera lub drukarki? Kartę obserwacji można przygotować i wypełnić ręcznie, a następnie przesłać na e-mail w formie załącznika zdjęcie wypełnionej Karty. Trzeba jednak pamiętać, aby ręcznie notatki były wyraźne (najlepiej pisać WIELKIMI literami) oraz aby zdjęcie było czytelne (ostre i w zrobione w dobrym oświetleniu)./

Organizatorzy tego naukowego przedsięwzięcia będą bardzo wdzięczni wszystkim za udział w obserwacjach Wielkiej Koniunkcji Jowisza z Saturnem i przesłania wyników swoich obserwacji. (MDk)

Karta obserwacji i uwagi do jej wypełnienia.pdf
Wizualizacja koniunkcji Jowisza i Saturna.pdf