Wrzesień w świetlicy szkolnej

Wrzesień w świetlicy szkolnej

Wrzesień w świetlicy szkolnej

We wrześniu, z opieki świetlicowej korzystali uczniowie klas 1 – 4. Wszyscy zapoznali się z regulaminem pracy świetlicy, zasadami obowiązującymi podczas przebywania na placu rekreacyjnym i sali świetlicowej. Ze względu na wciąż panującą pandemię szczególną uwagę zwrócono na mycie i dezynfekcje rąk, higienę podczas spożywania posiłków, korzystania z toalety. W planie działalności świetlicy znalazł się czas przeznaczony na odrabianie zadań domowych, zajęcia rekreacyjne na świeżym powietrzu, rozwijające kreatywność i zainteresowania dzieci oraz zabawy. Wysłuchano koncertu muzycznego dzieci oczekujących na zajęcia w szkole muzycznej. Wykonano jesienną dekorację świetlicy. Na ścianach zawisły plansze „Co czytamy”, „Ważne daty”. W oparciu o prezentacje multimedialną przypomniano zasady bezpiecznego poruszania się na drodze. W ramach Klubu Młodego Odkrywcy dzieci poznały genezę nazwy „Pełnia Księżyca Plonów” i związany z nią pierwszy dzień astronomicznej jesieni. Mówiono jak zmienia się przyroda wraz z nadejściem jesieni, jakie owoce i warzywa zbieramy jesienią. Przy sprzyjającej pogodzie bardzo dużo czasu uczniowie spędzali na placu rekreacyjnym. Przypomniano zwroty grzecznościowe i organizowano zabawy utrwalające stosowanie tych zwrotów. Dbano o to, aby każde dziecko czuło się bezpiecznie, miało dostęp do wspólnych materiałów, aktywnie brało udział w każdego rodzaju zajęciach, rozwijało swoją wyobraźnię i zainteresowania.

/Opiekunowie dzieci w świetlicy./