Wrzesień w świetlicy szkolnej

Wrzesień  w świetlicy szkolnej

Wraz z powrotem do szkoły po wakacjach  dzieci z klas I-III zaczęły uczęszczać na zajęcia pozalekcyjne w świetlicy. Wszyscy podopieczni zostali  zapoznani z regulaminem i zasadami tam obowiązującymi. Ze względu na panująca pandemię koronawirusa,  szczególną uwagę zwrócono na  mycie i dezynfekcję rąk, higienę podczas spożywania posiłków, korzystania z toalety. Ponadto  przypomniano reguły obowiązujące na placu zabaw oraz zasady poruszania się w drodze do i ze szkoły.

W planie pracy świetlicy znalazły się zajęcia plastyczne, muzyczne, czytelnicze, rozwijające kreatywność w Klubie Młodego Odkrywcy oraz doskonalące umiejętności posługiwania się językiem angielskim i językiem polskim. Każda działalność, w wyżej wymienionych obszarach, dokumentowana była na  gazetkach. Na ścianach świetlicy zawisły plansze: Co czytamy? Trudne wyrazy, Język angielski, Ważne daty. W miesiącu wrześniu podczas zajęć świetlicowych dzieci m.in.: projektowały wzór własnej maseczki, bawiły się kolorem (abstrakcyjna praca plastyczna), rozwiązywały quizy tematyczne, utrwalały pisownię trudnych wyrazów w języku polskim i języku angielskim, wzięły udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Wyrabiano również umiejętności dostrzegania zmian w przyrodzie, zwłaszcza tych związanych z nadchodząca jesienią – dzieci dowiedziały się co znaczą pojęcia: astronomiczna i kalendarzowa jesień. Zadbano o wystrój świetlicy, na który złożyło się dużo elementów jesiennych, przygotowanych wraz z opiekunami.  Gdy tylko pozwalała pogoda, zajęcia odbywały się na placu rekreacyjnym.  Ponadto każdego dnia podopieczni, przy wsparciu pedagogów,  odrabiali zadania domowe. Szczególną uwagę zwrócono na to, aby każde dziecko w świetlicy czuło się bezpiecznie, miało poczucie własnej wartości, rozwijało empatię i kompetencje społeczne.

Opiekunowie świetlicy:
M. Dudek, D. Płaneta-Potępa, 
B. Korpok, D. Drużkowska, A. Kania.