Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022r.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022r.

Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 1 lipca 2022. Termin wydania zaświadczeń uczniom 8 lipca 2022r. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.