Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 31 lipca 2020 r. Tego samego dnia uczniowie otrzymają zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 31 lipca 2020 r.  Tego samego dnia uczniowie otrzymają zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Aby sprawdzić swoje wyniki egzaminu ósmoklasisty 2020 należy po wejściu na stronę internetową OKE wpisać swój PESEL oraz hasło, które każdy uczeń otrzymał łącznie ze świadectwem. Warto jednak pamiętać, że istnieje prawdopodobieństwo przeciążenia serwerów z powodu dużego zainteresowania uczniów w jednym momencie. W związku z tym mogą wystąpić problemy z wejściem na stronę w dniu opublikowania wyników. W takiej sytuacji należy co jakiś czas spróbować ją odświeżyć.