Z apelu porządkowego …

Z apelu porządkowego …

W piątek, 7 grudnia 2018 odbył się apel porządkowy. Na początku spotkania został poruszony temat  ogólnopolskiej akcji „Lekki tornister”, skierowanej do nauczycieli, rodziców / opiekunów, uczniów i mediów. Od kilku dni nauczyciele ważą plecaki uczniów, prowadzą lekcje i pogadanki na temat prawidłowej postawy podczas różnych czynności, wyświetlają filmy na temat profilaktyki  wad postawy i prowadzą rozmowy z dziećmi jak pakować plecak, by nie był przeciążony. Na najbliższy piątek jest zaplanowane spotkanie z rehabilitantem, który jeszcze dokładniej przybliży uczniom omawianą tematykę Na gazetce  szkolnej i  stronie internetowej szkoły zostały przedstawione  wytyczne, jakimi należy się kierować przy zakupie plecaka, i szkolnych  przyborów. W klasach są  wyodrębnione szafki, w których uczniowie mogą zostawiać podręczniki, przybory i inne materiały potrzebne do lekcji.

Wszystkie klasy od 4 do 8 miały za zadanie zaangażować się w plastyczną realizację omawianej akcji poprzez interpretację hasła „Lekki tornister „ lub do wyboru wykonać plakat przedstawiający prawidłowo dobrany i spakowany plecak.

Kolejno, przewodnicząca SU  – Weronika Dadej skierowała kilka słów do kolegów i koleżanek o planowanych w najbliższym czasie akcjach.

Następnym, równie obszernym punktem apelu było wręczenie nagród, dyplomów i statuetek z różnych konkursów literackich, historycznych, artystycznych i sportowych. Na tym spotkaniu, uczniowie poznali nowego kolegę Alvina – szkolną maskotkę zakupioną za fundusze  –  nagrodę za konkurs.

Na zakończenie wicedyrektor szkoły podała kilka komunikatów oraz poruszyła sprawę bezpieczeństwa w szkole i poza nią, a  w szczególności  na skutki nagłych zmian warunków atmosferycznych  powodujących śliskie chodniki i drogi.