ZUCH MÓWI PRAWDĘ

ZUCH MÓWI PRAWDĘ

Zuch mówi prawdę – to już trzecie Prawo Zucha i nawiązuje ono do poprzedniego, pamiętacie?
Zuch jest dzielny, co to oznaczało? Między innymi to, że przyznaje się do swoich wybryków.
Prawda jest czymś co się wydarzyło, a kłamstwo trzeba wymyślić. Czy Wy chcecie kłamać? Bo
Zuch nie chce i nie kłamie. Zauważyliście, że jak ktoś skłamie, to za chwilę jest smutny? Chcecie
być smutni? Bądźcie jak zuchy! Mówcie tylko prawdę, czyli to, co jest zgodne z rzeczywistością,
żeby inni mogli Wam ufać! (MZ)