Zwrot podręczników. WAŻNE!!!

Zwrot podręczników. WAŻNE!!!

Jak co roku uczniowie zobowiązani są do zwrotu podręczników do biblioteki szkolnej. W tym roku zwrot odbywał się będzie zgodnie z procedurami zamieszczonymi poniżej. Związane jest to z panującą sytuacją epidemiczną.

PROCEDURA ZWROTU PODRĘCZNIKÓW