KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Dyrektor PSP w Porąbce Uszewskiej informuje, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego ogłoszonym przez MEN oraz Uchwałą Rady Pedagogicznej PSP w Porąbce Uszewskiej Nr 17/2019 zimowa przerwa świąteczna trwa od: 23 grudnia 2019 r. do 6 stycznia 2020 r.

(Dni 2 i 3 stycznia 2020r zostały ustalone jako dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/20)

Rodzice uczniów, którzy w trakcie przerwy świątecznej chcą skorzystać z opieki świetlicowej prosimy o zgłaszanie się do opiekuna świetlicy maksymalnie do dnia 12 grudnia do g. 15.00