Nauka zdalna od 20.12.2021-9.01.2022

Nauka zdalna od 20.12.2021-9.01.2022

Szanowni Państwo,

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki od 20 grudnia 2021r do 9 stycznia 2022r.

wprowadza się nauczanie zdalne w szkołach podstawowych.

Uczniowie będą pracować zgodnie z harmonogramem na platformie Gsuite. Zajęcia online odbywać się będą na Classroom. W związku z czym bardzo prosimy o sprawdzenie loginów i haseł do platformy. (W razie jakichkolwiek problemów z połączeniem proszę o kontakt z koordynatorem p. M.Dudek).

  • w przypadku uczniów klas I-III , którym rodzice nie mają możliwości zapewnić odpowiedniej opieki, prosimy o zgłoszenie najpóźniej do 17.12.2021 do godz 12 chęci skorzystania z opieki świetlicowej.
  • zajęcia wspomagające oraz rewalidacyjno-wychowawcze organizowane będą na terenie szkoły.
  • uczniowie, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będą realizować zajęcia na terenie szkoły.
  • informujemy również, że szkoła może zapewnić chętnym uczniom konsultacje indywidualne bądź grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów egzaminacyjnych. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu: telefonicznego, mailowego i poprzez dziennik Librus.

Nie zmienia się termin zimowej przerwy świątecznej zaplanowanej na okres od 23 do 31 grudnia 2021 r. Oznacza to, że przez 3 dni poprzedzające święta, od 20 do 22 grudnia, a także w okresie po świętach – co do zasady 4 dni robocze (3-5 i 7 stycznia) – nauka będzie odbywała się w sposób zdalny.