Śniadanie daje moc!

Śniadanie daje moc!

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień! Dlatego powstał program edukacyjny: Śniadanie daje moc, w którym nasza szkoła uczestniczy już od ośmiu lat. 7 listopada, jak co roku, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej wspierani przez rodziców, samorząd uczniowski i dyrekcję szkoły podjęli to wyzwanie. Przygotowane śniadanie wyglądało i smakowało WYBORNIE! (MD-z)