Uwaga!

Uwaga!

Przypominamy, że na teren szkoły mogą wchodzić wyłącznie pracownicy, uczniowie i przez 2 pierwsze tygodnie Rodzice klas pierwszych. Wszyscy w reżimie sanitarnym. (Maseczki, dezynfekcja, dystans społeczny). Budynek szkolny będzie otwierany dla uczniów od 7.40-8.00. Rozpoczynający zajęcia później-wchodzą do szkoły zgodnie z harmonogramem przerw.
Uczniowie korzystający ze świetlicy mogą wejść na teren szkoły o godz. 7.00.

Od 02.09.2020 r. uczniowie wchodzą wyznaczonymi dla klas drzwiami. Klasy 1, 2, 3a, 3b, 4 i 6b-korzystają z wejścia głównego i udają się do klas.

Klasy 5, 6a 7 i 8-korzystają z wejścia bocznego i udają się do klas.

Przez pierwsze 2 tygodnie września nie korzystamy z szatni.

Informujemy również, że w najbliższych 2 tygodniach nie będzie wydawanych obiadów.

Budynek szkolny będzie zamknięty podczas lekcji. W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.