Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Przypominamy o zbliżających się wyborach do Samorządu Uczniowskiego, które będą mieć miejsce w piątek. Klasy I – IV będą głosować na drugiej lekcji, a klasy V-VIII i gimnazjum na lekcji trzeciej. Urna wyborcza będzie stać w przewiązce przed salą gimnastyczną. Komisja wyborcza będzie przeprowadzać wybory: rozdawać kartki do głosowania zgodnie z listą uczniów danej klasy. Klasy do głosowania będą sprowadzane zgodnie z kolejnością przez specjalnego łącznika.

Zastanówcie się i wybierzcie najlepszego kandydata!

ED