Zebranie z rodzicami

Zebranie z rodzicami

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na pierwsze w tym roku szkolnym zebranie, które odbędzie się 13 września 2022 r. o godzinie 17:00. Zebranie rozpocznie się spotkaniem ogólnym na sali gimnastycznej, następnie będą miały miejsce zebrania z wychowawcami w klasach.
Na zakończenie przedstawiciele klasowych rad rodziców spotkają się na posiedzeniu Rady Rodziców.

Zapraszamy również rodziców uczniów z klas ósmych na spotkanie dotyczące Programu UNPLUGGED, które odbędzie się w tym samym dniu o godzinie 16:00 na sali gimnastycznej. W programie spotkania między innymi:
– informacje na temat kwestii psychologicznych i społecznych związanych z dojrzewaniem dzieci,
– informacje na temat narkotyków, używanie substancji psychoaktywnych jako element eksperymentalnych zachowań młodzieży,
– wpływ i rola rodziny w okresie dojrzewania,
– konflikt pokoleń i konieczny rozwój rodziny,
– asertywność rodziców, wyznaczanie w rodzinie jasnych granic.

Prosimy o niezawodne przybycie!

Z wyrazami szacunku
Paweł Kmieć
Dyrektor szkoły

Wychowawcy i nauczyciele