105 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

105 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

W tym roku obchodziliśmy 105 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji uczniowie klas III, VIa i VIb zaprezentowali montaż słowno – muzyczny przybliżając zgromadzonej publiczności historię naszego kraju.

Podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo, którym udało się podnieść Polskę z ogromnych zniszczeń  i stworzyć warunki do jej rozwoju.

Spotkanie na sali gimnastycznej było również okazją do wręczenia uczniom dyplomów i nagród za sukcesy i udział w konkursach. /DP-P/