Grono pedagogiczne

matematyka, informatyka, fizyka

wychowanie fizyczne, rehabilitacja

biologia, chemia, informatyka, wychowanie do życia w rodzinie

edukacja wczesnoszkolna, technika, logopedia

edukacja wczesnoszkolna, pedagog

język polski, edukcja wczesnoszkolna, 

edukacja dla bezpieczeństwa, doradztwo zawodowe

język angielski

muzyka, plastyka

religia

matematyka, fizyka, informatyka

język polski, geografia, historia

język angielski

wychowawca świetlicy, edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika

język niemiecki

wiedza o społeczeństwie

edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne

matematyka, informatyka, doradca metodyczny

psycholog

plastyka, przyroda, wychowanie do życia w rodzinie, bibliotekarz

język polski, historia

wychowanie fizyczne

technika, informatyka

wspomaganie procesu kształcenia, edukacja wczesnoszkolna, pedagog specjalny

integracja sensoryczna