12 czerwca 2020 r. oraz dni, w których odbywają się egzaminy ósmoklasisty tj. 16, 17, 18 czerwca są dniami wolnym od zajęć dydaktycznych.

Informuję, że w tych dniach zajęcia zdalne nie będą się odbywać.