2 listopada 2018 r. dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

2 listopada 2018 r. dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

Szanowni Państwo,

przypominamy, że zgodnie z założeniami Planu pracy naszej szkoły na rok 2018/19 zatwierdzonymi przez Radę Pedagogiczną Uchwałą nr 11/2018 z 30 sierpnia 2018 r i  Zarządzeniem Dyrektora Szkoły  nr 26/2018 z 27 września 2018 r. oraz ustaleniami  z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim dzień 2 listopada 2018 r. tj. piątek jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Podczas dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów, dlatego proszę o dostarczenie do sekretariatu szkoły informacji od rodziców uczniów potrzebujących opieki
w tym dniu do  26 października 2018 r. tj. piątek.