4 czerwca 2021-dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 czerwca 2021-dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zgodnie z Uchwałą Rady Pedagogicznej dzień 4 czerwca 2021r. (tj. piątek po Święcie Bożego Ciała) jest dniem wolnym od zajęć-dydaktycznych.

Jeśli Rodzice chcą w tym dniu – w godzinach pracy świetlicy- skorzystać z opieki nad dziećmi prosimy o informację najpóźniej do jutra tj. do 1 czerwca 2021 r. do g.12.00.