Wyniki wyborów SU

Wyniki wyborów SU

W piątek 28 września odbyły się wybory Samorządu Uczniowskiego, który jest przedstawicielem i głosem wszystkich uczniów. Jest też pomysłodawcą i współorganizatorem wielu szkolnych przedsięwzięć. Wybory poprzedzone były kampanią, w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie uczęszczający do PSP w Porąbce Uszewskiej. Głosy oddawano na kartach wyborczych, na których umieszczono 6 imion i nazwisk osób kandydujących do SU w roku szkolnym 2018/2019. Uczniowie na karcie do głosowania mogli zaznaczyć tylko jedno nazwisko. Łącznie oddano 187 głosów, w tym 2 nieważne. Wybory przebiegły sprawnie, w spokojnej i miłej atmosferze. Komisja wyborcza w składzie: Kornelia Suchan, Amelia Czesak, Kamila Hawryłko czuwała nad prawidłowym przebiegiem glosowania. Po jego zakończeniu poszerzony skład komisji (Marcelina Pabian, Anna Koloch, Sabina Lubowiecka) dokonał zliczenia głosów .W wyniku głosowania wyłoniono nowe władze Zarządu SU

  • Przewodnicząca – Weronika Dadej
  • Zastępca przewodniczącego: Bartosz Chudyba
  • Członkowie : Damian Kural, Gabriela Gurgul, Nikola Wójtowicz, Julia Gurgul

 

Gratulujemy Zarządowi Samorządu Uczniowskiego!
Życzymy wielu pomysłów i zapału do pracy!

(AR)