Konkurs informatyczny

Konkurs informatyczny

Drodzy uczniowie!
Z tej okazji Dnia Bezpiecznego Internetu zapraszamy Was do udziału w szkolnym konkursie informatycznym dla uczniów klas IV – VIII.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z niewłaściwym korzystaniem z Internetu jak też pokazanie, że Internet jest bardzo przydatny w rozwijaniu umiejętności informatycznych, bogatym źródłem informacji, narzędziem w zdobywaniu wiedzy.

Zadaniem dla uczestników konkursu jest wykonanie prezentacji w programie PowerPoint lub Google Prezentacje.

Ocenie podlegać będą:
zgodność z tematem,
dobór slajdów,
projekt, animacje,
oryginalność i formatowanie tekstu,
sposób przekazu,
walory wychowawcze.

Pracą konkursową może być również program (gra) napisany w Baltie lub Scratch zawierający treści związane z tematyką konkursu.

Konkurs jest jednoetapowy. Prace konkursowe należy przesłać mailem  do 26 lutego 2021 roku na adres

mdudek@porabkauszewska.edu.pl

lub

pawelkmiec.psppu@gmail.com

Nagrodą w konkursie jest bardzo dobra, dla laureatów celująca ocena cząstkowa z informatyki. Ponadto zwycięzca otrzyma nagrodę rzeczową.

Wszystkie wyróżnione i nagrodzone prace zostaną umieszczone  na stronie internetowej szkoły. (MDk)