„AKCJA- SEGREGACJA! 2 X WIĘCEJ, 2 X CZYŚCIEJ”

„AKCJA- SEGREGACJA! 2 X WIĘCEJ, 2 X CZYŚCIEJ”

Jak co roku, uczniowie naszej szkoły włączyli się w jubileuszową – 25 akcję „Sprzątanie świata”. Sprzątanie świata to międzynarodowa kampania odbywającej się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko oraz wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.

„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska – w tym roku  pod hasłem „AKCJA- SEGREGACJA! 2 X WIĘCEJ, 2 X CZYŚCIEJ”. Celem tegorocznej edycji jest wspomożenie selektywnej zbiórki odpadów.

Uczniowie wraz z nauczycielem  wyposażeni w rękawiczki oraz worki wyruszyli sprzątać okolice szkoły, drogę do Dołów i okolicę placu zabaw w Porąbce Uszewskiej. Akcja zakończyła się sukcesem, gdyż każdy z uczniów solidnie i pracowicie wykonał powierzone mu zadanie. „Sprzątanie Świata” miało na celu przekazanie dzieciom nauki dbania o naszą przyrodę i promowanie nieśmiecenia.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i zapraszamy do udziału w kolejnych programach ekologicznych. (KS)