Bezpieczeństwo (nie tylko) w Sieci

Bezpieczeństwo (nie tylko) w Sieci

Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele przeprowadzają pogadanki
i realizują zajęcia związane z bezpieczeństwem uczniów. W ramach edukacji, w tym
kierunku, odwiedzili nas 27 września 2023r. przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji
w Brzesku. W spotkaniu uczestniczyła cała społeczność szkolna. Tematem prelekcji była
„Bezpieczna droga do szkoły” oraz „ Przemoc i agresja występująca w środowisku
szkolnym oraz Internecie i jej konsekwencje prawne”. Funkcjonariusze przypomnieli
zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, zachęcali do wyposażenia ubiorów i plecaków w elementy odblaskowe. Przestrzegali najmłodszych przed zabawami w pobliżu jezdni. Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się, jak reagować w sytuacji innych zagrożeń. Przypomnieli też sobie numery alarmowe.
Policjanci zwrócili uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dzieci podczas
kontaktu z obcymi i omówili sposoby unikania ich. Uczniowie dowiedzieli się, czym są
przemoc i agresja oraz jak mają postępować gdy są ich świadkami. Funkcjonariusze
przypomnieli wszystkim o bezwzględnym stosowaniu się do zasad i norm
regulujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Ostrzegli także, iż
nieprzestrzeganie prawa może doprowadzić do poważnych konsekwencji.
Wszyscy aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, zadawali wiele pytań, dzielili
się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami.
Odpowiedzialna za organizację spotkania była pani Dominika Ślusarz – pedagog specjalny.

(DŚ)