Bezpiecznie na wsi

Bezpiecznie na wsi

Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje” – pod tym hasłem przebiegał tegoroczny Konkurs Plastyczny dla Dzieci, który decyzją Prezesa KRUS Aleksandry Hadzik rozpoczął się w lutym br. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, w jego organizacji wspierali Kasę: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Partnerem strategicznym jest Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy plastycznej, w dowolnej technice, w formacie A3, ilustrującej hasło konkursowe.

Dziękujemy wszystkim uczniom za włączenie się w akcję.