Czytajmy dzieciom codziennie!

Czytajmy dzieciom codziennie!

W dniach od 12 – 19 lutego w naszej szkole odbył się Tydzień Głośnego Czytania Dzieciom zorganizowany przez bibliotekę szkolną oraz p. D. Gaweł.  Akcja ta związana była z promowaniem idei głośnego czytania oraz rozwijania zainteresowań czytelniczych  i objęła uczniów z kl. II. Wśród czytanych fragmentów literatury dziecięcej znalazły się książki Pawła Beręsewicza i Agnieszki Frączek, a także teksty biblioterapeutyczne np. „Krótka bajka o zazdrości”. Po zapoznaniu z  utworami dzieci wyrażały swoje poglądy i wskazywały pozytywne zachowania. Podsumowaniem akcji było spotkanie w bibliotece i zapoznanie uczniów z najlepszym – zdaniem ekspertów – czasopismem dla dzieci pt.  Świerszczyk, a także  wypożyczenie książek, w tym poezji na konkurs recytatorski.

Głośne czytanie wspomaga umiejętności słuchania, rozumienia, zapamiętywania szczegółów, angażuje do dyskusji, wymaga koncentracji i uwagi, wpływa także na wzrost aktywności i motywacji dziecka do działania. Zachęcamy Rodziców, aby głośne czytanie stało się codzienną, wspólną i rodzinną zabawą. Czytajmy dzieciom 20 minut dziennie! Codziennie!

(Biblioteka szkolna DPP)