Czytam z klasą – lekturki spod chmurki

Czytam z klasą – lekturki spod chmurki

Projekt edukacyjny - świetlica szkolna

W roku szkolnym 2021/2022, uczniowie którzy uczęszczają  na świetlicę  realizują  międzynarodowy projekt edukacyjny „Czytam z klasą- lekturki spod chmurki”- III edycja pt. „Poznajemy zawody”, którego celem jest upowszechnianie czytelnictwa wśród uczniów klas I-III.

       Projekt opiera się na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem.

     Projekt uzyskał patronat honorowy MEiN.

     Główne cele projektu to:

– rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,

– rozwijanie aktywności czytelniczej,

– doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,

– zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,

– zgłębianie wiedzy na temat cech i kompetencji osób wykonujących różne zawody,

– wspieranie młodych ludzi w myśleniu o swojej karierze, jako o czymś, co się dynamicznie zmienia, jak o nie mającym końca procesie uczenia się i odkrywania siebie,

– integracja zespołu klasowego,

– współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.

      Początkiem października rozpoczęliśmy pierwszy moduł projektu “Podróże małe i duże”. Wysłuchaliśmy wprowadzenia czyli opowiadania o chmurce Tosi, każdy uczeń wykonał również swoją chmurkę. Wybraliśmy lekturę, którą czytamy wspólnie, pt. “O psie, który jeździł koleją” Romana Pisarskiego. Uczniowie otrzymali lekturniki, które podpisali, pokolorowali okładkę oraz uzupełnili metryczkę. 

/E. Krzyżak/