Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP

Wstęp deklaracji

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Porąbce Uszewskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://bip.malopolska.pl/pspporabkauszewska

Dane teleadresowe jednostki:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta

Porąbka Uszewska 306

32-854 Porąbka Uszewska

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone informacje w postaci załączników są niekiedy w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji.


Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji

15.03.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji:  

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Magdalena Węgrzyn
e-mail: zs-pu@gminadebno.pl

Telefon: 14 66 56 730

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Porąbce Uszewskiej

 1. Dojazd o siedziby szkoły do szkoły można dotrzeć drogą gminną. W odległości ok. 300 metrów od wejścia głównego do szkoły przy drodze powiatowej  znajduje się przystanek autobusowy. Komunikacja publiczna – brak autobusów niskopodłogowych.
 2. Opis dostępności wejścia:
  Do budynku prowadzą dwa wejścia. Jedno wejście przystosowane dla niepełnosprawnych znajduje się od południowo-zachodniej strony budynku. Otwierane ręcznie skrzydłowe wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Drugie wejście od strony północno-wschodniej posiada bariery architektoniczne w postaci schodów.. Przy wejściu głównym do szkoły znajduje się dzwonek, z którego można skorzystać w godzinach pracy szkoły. W szkole są trzy kondygnacje, do których prowadzą schody bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Na parterze i piętrze jest szeroki korytarz. Budynek nie posiada windy. Sala gimnastyczna znajduje się na parterze i jest dostępna dla wszystkich.
  Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.
 3. Opis dostępności parkingu:
  Szkoła posiada parking ogólnodostępny – Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 4. Opis dostępności toalet:
  Ogólnodostępne toalety dla interesantów znajdują się na każdej z trzech kondygnacji budynku. Jedna  toaleta, znajdująca się przy sali gimnastycznej  jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 5. Ułatwienia likwidujące bariery architektoniczne w budynku:
  Wszystkie sprawy interesanci mogą interesanci załatwić na parterze budynku w pokoju nauczycielskim szkoły  lub u sekretarki (należy przywołać poprzez obsługę).
 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Interesantom zapewnia się informację na temat rozkładu budynku. Szkoła jest zamykana, w szatni pełni dyżur woźny.
 7. Dziennik Podawczy znajduje się w sekretariacie szkoły.