Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Decyzją Rady Pedagogicznej z dnia 31 sierpnia 2020 r. jako dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/21 wyznaczono:

4 stycznia 2021r., 5 stycznia 2021r., 25, 26, 27 maja 2021r. (Egzaminy ósmoklasisty), 1 czerwca 2021 r. (Dzień Rodziny, Dzień sportu), 4 czerwca 2021r. i 24 czerwca 2021r.

Uchwała RP Nr 14/2020

Jednocześnie informujemy o harmonogramie roku szkolnego 2020/21

1 wrzesnia 2020r.- Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23-31 grudnia 2021r. – Zimowa przerwa świąteczna

15-28 lutego 2021r.-Ferie zimowe

1-6 kwietnia 2021r.- Wiosenna przerwa świąteczna

25-27 maja 2021.r – Egzamin ósmoklasisty –

25 czerwca 2021 r. – Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych