Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/22

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/22

12.11.2021, 07.01.2022, 21.03.2022, 02.05.2022, 24-26-maja 2022, 17.06 2022