Drodzy Ósmoklasiści- próbne egzaminy przygotowane przez CKE już w poniedziałek, wtorek i środę od 9:00.

Drodzy Ósmoklasiści- próbne egzaminy przygotowane przez CKE już w poniedziałek, wtorek i środę od 9:00.

Zdaję sobie sprawę z tego ile pracy włożyliście już ze swoimi nauczycielami w przygotowania do egzaminu ósmoklasisty. Nikt nie przewidział, że sytuacja stanie się nadzwyczajna i będziemy się uczyć zdalnie.

Proszę Was, usiądźcie w poniedziałek, wtorek i środę przed komputerem i skorzystajcie na stronie www.cke.pl z arkuszy egzaminacyjnych. Pobierzcie materiały i rozwiążcie w takim czasie , jaki jest przeznaczony jaki jest przeznaczony na ich wykonanie na egzaminie. Zapiszcie odpowiedzi w 1 wybrany sposób:

  • w pliku w edytorze tekstów;
  • na wydruku – należy jednak pamiętać, że nie każdy uczeń dysponuje w domu drukarką;
  • korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie);
  • na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

Prześlijcie droga mailową rozwiązania nauczycielom w formie plików lub zdjęć, skanów.

Nauczyciele poprawią wasze prace i przekażą Wam indywidualnie wyniki. To dobry sposób na sprawdzenie się.

Powodzenia;)

M.W.