Dziecięce zainteresowania

Dziecięce zainteresowania

Budowanie dziecięcych potencjałów to jeden z priorytetów pracy pedagogicznej w edukacji wczesnoszkolnej. W ramach tego zdania w klasie 3 b w ciągu całego roku szkolnego odbywały się cykle zajęć, które miały na celu rozwijanie zainteresowań uczniów. Z inspiracji wychowawczyni pani Izabeli Nadolnik dzieci przygotowywały i przeprowadzały eksperymenty, w których badały proste zjawiska fizyczne i przyrodnicze. Zadaniem tego typu zajęć było motywowanie do formułowania pytań:

  • Co się dzieje?
  • Dlaczego tak się dzieje?
  • Co to za zjawisko?

oraz hipotez:

  • O czym to zjawisko świadczy?

W ten sposób dzieci uczyły się samodzielności, umiejętności planowania, efektywnej organizacji i współpracy. Jednocześnie budowały swoją motywację do podejmowania działań para-naukowych, rozwijały ciekawość poznawczą, umiejętność wyciągania wniosków.

Zaznaczyć należy, że trzecioklasiści samodzielnie zaplanowali kalendarz eksperymentów, dokonywali wyboru doświadczeń, w parach przynosili wszystkie potrzebne materiały i w tych samych parach przeprowadzali je. Wychowawczyni oraz pozostali uczniowie byli jedynie obserwatorami.

Inną formą zajęć, które poszerzały dziecięce horyzonty były tzw. dni pasji. Dziewczynki i chłopcy prezentowali wówczas swoje zainteresowania, opowiadali o nich, pokazywali związane z nimi rekwizyty. Wśród szczególnie ciekawych znalazły się opowieści o hippice (jazda konna), dinozaurach, monetach z całego świata i quadach.

Aby wyjść naprzeciw wyzwaniom czekającym na uczniów w szkole już po wakacjach, a jednocześnie zamortyzować trudy pokonywania progu wyższego poziomu edukacyjnego, w drugim semestrze zorganizowane zostało kółko przygotowujące do klasy 4. W ramach zajęć dzieci i wychowawczyni odwiedzali szkolne pracownie, oglądali eksponaty przyrodnicze, geograficzne, matematyczne, chemiczne itp. Rozmawiali na tematy związane z nowymi przedmiotami, których będą się niebawem uczyć oraz ćwiczyli nowe umiejętności np. wykonywania działań matematycznych już z programu klasy 4, bądź też „czytania” mapy geograficznej i wyszukiwania zawartych na niej informacji.

Zwieńczeniem zajęć w ramach kółka była lekcja chemii przeprowadzona w pracowni przedmiotowej przez panią Edytę Dubiel, która opowiedziała czym zajmuje się ta dziedzina nauki. Najciekawszym elementem spotkania było przeprowadzenie kilku eksperymetnów chemicznych.

Konkluzja, którą sformułowali uczniowie 3b najlepiej świadczy o sensie i celowości opisanych zajęć – nie mogą już się doczekać 4 klasy 🙂 (IN)