Egzamin gimnazjalny już jutro;)

Egzamin gimnazjalny już jutro;)

Drodzy gimnazjaliści,

jutro rozpoczyna się egzamin gimnazjalny. 10 kwietnia 2019 r.- cz. humanistyczna, 11 kwietnia 2019 r. cz- matematyczno-przyrodnicza, 12 kwietnia cz. językowa (język obcy nowożytny na poziomie podstawowym i rozszerzonym). Egzaminy rozpoczynają się o godz. 9:00.

Przypominamy, że każdy zdający jest zobowiązany zgłosić się do szkoły na godz. 8:00 wraz z legitymacją szkolną.

W czasie przerwy pomiędzy egzaminami zapraszamy do jadalni na obiad.

Życzymy powodzenia;)!!!!!