Funkcjonowanie biblioteki

Funkcjonowanie biblioteki

Drodzy Uczniowie,

w  związku z wprowadzonymi  obostrzeniami ze zbiorów biblioteki możecie korzystać tylko przed lekcjami lub po skończonych zajęciach. W pomieszczeniu przebywać  mogą tylko dwie osoby z zachowaniem reżimu sanitarnego.

DPP