Funkcjonowanie biblioteki
w Publicznej Szkole Podstawowej w Porąbce Uszewskiej

Funkcjonowanie bibliotekiw Publicznej Szkole Podstawowej w Porąbce Uszewskiej

Funkcjonowanie biblioteki w Publicznej Szkole Podstawowej w Porąbce Uszewskiej

Ze względu na ograniczenia sanitarno – epidemiologiczne,  wypożyczanie książek odbywa się  poprzez wcześniejsze zamówienie drogą mailową.  W wyznaczonym miejscu i terminie na terenie szkoły zarezerwowane materiały czekać będą na odbiór przez czytelnika.

Zapytania w sprawie książek należy kierować na adres:

dppotepa@porabkauszewska.edu.pl