Happy New Year!!!

Happy New Year!!!

W początek nowego roku wpisał się prezent z tureckiej szkoły, jaki otrzymali uczniowie drugiej klasy. Ich rówieśnicy wraz z wychowawczynią przysłali kartki z noworocznymi życzeniami oraz drobne upominki. Współpraca była możliwa dzięki kontaktom nawiązanym w poprzednich latach pomiędzy wychowawczyniami: panią Salman Makbule oraz Izabelą Nadolnik, które uczestniczyły w międzynarodowych projektach edukacyjnych realizowanych na platformie e-Twinning w ramach europejskiego programu Erazmus +.

I.N.