Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach i placówkach

Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach i placówkach
  • Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają  do nauki stacjonarnej w szkole. 

Uwaga! Działalność pozostałych szkół i placówek do 16 maja br. pozostaje bez zmian (kształcenie na odległość), w tym również w zakresie praktycznej nauki zawodu.

  • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.). (o szczegółach poinformujemy Państwa w przyszłym tygodniu)
  • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.

Na terenie szkoły obowiązują wszystkie dotychczasowe zasady sanitarne: dezynfekcja, dystans, maseczki w miejscach wspólnych.