Informacja o terminie podania wyników egzaminu ósmoklasisty 2021

Informacja o terminie podania wyników egzaminu ósmoklasisty 2021

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021 – kiedy?

Zgodnie z informacją podaną przez CKE i Ministerstwo Edukacji i Nauki ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 2 lipca 2021 roku.

9 lipca 2021 uczniowie będą mogli odebrać zaświadczenia o wynikach- w szkole. Informacja o godzinie zostanie podana w komunikacie.

Gdzie sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021?

Podobnie jak w latach ubiegłych ósmoklasiści będą mogli sprawdzić swoje wyniki przez Internet. Ukażą się one 2 lipca 2021 roku w systemie ZIU (SIOEO) od godziny 10.00. Uczniowie logują się do systemu za pomocą numeru PESEL oraz hasła otrzymanego w szkole.

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy o kontakt ze szkołą.