Konkurs literacki dla klas IV – VIII

Konkurs literacki dla klas IV – VIII

Drodzy Uczniowie!

Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu, który przypada 9 lutego, w naszej szkole organizowany jest konkurs literacki dla klas IV – VIII.

Zadaniem uczestników jest napisanie krótkiej historyjki z przekazem, tzn. takiej, która będzie pouczać o szkodliwości zbyt długiego i nierozważnego korzystania z Internetu.

Praca może mieć formę wierszowaną lub być napisana prozą i nie powinna liczyć mniej niż 100 słów.

Oceniane będą:
– zgodność z tematem konkursu,
– oryginalność treści,
– walory literackie i wychowawcze.

Każdy uczestnik nagrodzony zostanie oceną cząstkową z języka polskiego, a zwycięzca – otrzyma dodatkowo nagrodę rzeczową. (IMK)

Prace należy przepisać na komputerze i przesłać mailem do 15 lutego
2021 r. na adres: izabela.kornas@interia.com

Kliknij i zobacz przykładowy wiersz dla dzieci.