Konsultacje dla uczniów klas ósmych

Konsultacje dla uczniów klas ósmych

Przypominamy, że uczniowie, którzy w tym roku szkolnym przystępują do egzaminu ósmoklasisty mogą skorzystać z indywidualnych bądź grupowych konsultacji z nauczycielami. Każdorazowo należy zgłosić ten fakt w sekretariacie i ustalić termin. Spotkanie odbywać się będzie z zachowaniem reżimu sanitarnego.